Nejčastější otázky

Dítě, které je od lékaře indikované k léčbě Vojtovou metodou se ujímá v naší ambulanci zkušený fyzioterapeut s nejvyšším vzděláním ve Vojtově metodě. Provede důkladné vyšetření motorických schopností a dovedností dítěte a vysvětlí rodičům důvody potřeby terapie. Na základě tohoto vyšetření stanoví hlavní motorický problém, který je potřeba ošetřit, a společně s rodiči si určí cíl terapie. Fyzioterapeut určí konkrétní léčebný postup.

Terapii Vojtovou metodou v dětském věku je pro maximální efekt nutné provádět několikrát denně, podle věku dítěte a podle jeho individuálních potřeb. Proto se „terapeutem“ stává rodič, který s dítětem cvičí doma.

Aby měli rodiče jistotu, že terapii provádí správně, musí fyzioterapeut precizně naučit rodiče s dítětem cvičit. Rodičům je vysvětleno a prakticky ukázáno, v jakých polohách mají s dítětem cvičit a jak s dítětem během cvičení komunikovat, co mají přesně sledovat a jakého výsledku mají dosáhnout. Rodiče si vše pod dozorem terapeuta prakticky vyzkouší a natrénují přímo se svým dítětem.

Protože se dítě vyvíjí a jeho stav se mění, je potřeba pravidelně korigovat a přizpůsobovat léčebný program nové situaci. Fyzioterapeut při pravidelných kontrolách v naší ambulanci koriguje domácí léčebný program tak, aby byl prováděn rodičem bez chyb.

Dospělého, který přichází do naší ambulance k léčbě Vojtovou metodou, se ujímá zkušený fyzioterapeut. Provede důkladné vyšetření stavu motorických schopností a dovedností a vysvětlí pacientovi příčiny jeho pohybových obtíží. Na základě tohoto vyšetření stanoví hlavní motorický problém, který je potřeba ošetřit, a společně s pacientem určí cíl a strategii léčby.

Terapii Vojtovou metodou v dospělém věku je pro maximální efekt nutné provádět několikrát týdně podle závažnosti a charakteru pohybové poruchy. Po odeznění akutní bolesti následně doporučíme vhodná aktivní cvičení na doma.

Frekvenci návštěv určuje fyzioterapeut a řídí se stavem dítěte a schopnostmi rodičů naučit se a správně provádět terapii doma.

Pacienti z Olomouce a blízkého okolí mají možnost přijít častěji na jednu cvičební jednotku.

Pacientům z větší vzdálenosti a zahraničí nabízíme intenzivní několikadenní, týdenní, nebo 14 denní pobyty. V těchto případech probíhá terapie a intenzivní nácvik domácího programu 2x denně.

Platba za terapii probíhá přímo v hotovosti v ordinaci nebo převodem na účet.

Během terapie Vojtovou metodou musíme dítě uložit a držet v určité výchozí pozici a aktivovat spoušťové zóny. To může být pro dítě nepohodlné. Současně vzniká důsledkem aktivace velká mimovolní pohybová reakce. Na tento dyskomfort reaguje dítě pláčem. V žádném případě nesmí být terapie bolestivá.

Správná komunikace s dítětem v průběhu terapie dává dítěti jistotu a sebevědomí a zajišťuje, aby terapie nebyla pro dítě stresující záležitostí.

Reference

nahoru