Unsere Dienstleistungen

Vyšetření psychomotorického vývoje dítěte
Untersuchung psychomotorischer Entwicklung des Kindes
Vyšetření pohybových poruch dospělých
Kindertherapie
Terapie dětí a dospělých
Therapie und Untersuchung von Bewegungsstörungen bei Erwachsenen
Intenzivní rehabilitační pobyty
Intensive Rehabilitationsaufenthalte
Konzultace terapie
Konsultation der Therapie
Stáže a praxe studentů
Praktika von Studenten

Unser Team

Mgr. Miroslav Kutín

Mgr. Miroslav Kutín

Lehrtherapeut der Vojta-Therapie, Physiotherapeut

mirek.kutin@kinepro.cz
Mgr. Eva Machačová

Mgr. Eva Machačová

Lehrtherapeut der Vojta-Therapie, Physiotherapeut

eva.machacova@kinepro.cz
Kontakt